Cako:cka ncofse me të vërtet vjen Biden në pushtet

Shkrimtari,përkthyesi,pronari i shtëpis botuse “helgas secret“,ish deputeti në parlamentin Shqipëtar gjithashtu i njohur për mendimet absurde për nje pjes të madhe të popullatës me terme konspiracione e qe vet ai medimet e tija ju i quan si anti-konspiracione,

Dha mendimin e tijë dhe për ardhjen ne pushtet të biden qe e quan ai e keqja e njerzimit ai citon:qe gjërat do te ndryshojnë shumë per të keq do ket vdekje dhe varfëri të madhe gjëra elementare per jetën do jen zor te disponushme por dhe në coftese gjinden do jenë shum te shtrenjëta ai gjithashtu thekson se pas inagurimit të tij në coftese ndodh gjë që ai e vë në dyshim pritet qe në Kinë te ket vdekje masive gjithashtu pritet që Kina të ritet si fuqi e parë në botë dhe gjithashtu do pushtoj shum toka reth kufirit të saj citon z.Alfred Cako.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *