Ndihma 6.000 denarë nga qeveria shiko a jeni perfitues.

Qeveria miratoi vendim për pakon e katërt të masave me çka do t’u jepet ndihmë qytetarëve.

“Qeveria iu përgjigj kërkesave dhe iniciativave të disa subjekteve të prekura nga kriza dhe me propozimin e Zëvendëskryeministrit për Çështjet Ekonomike, në bashkëpunim me Kryeministrin dhe Sekretarin e Përgjithshëm, vendosën për një grup shtesë masash i cili në total është 488,803,928.00 denarë, ose rreth 8 milion euro,” thuhet në kumtesë.

https://kupuvamdomasno.gov.mk/sq/

Në faqen https://www.kupuvamdomasno.gov.mk/mk/ .ju mund të shihni nëse jeni ndër ata që janë përfshirë në grupin e fundit të masave të Qeverisë. E tëra çfarë duhet të bësh është të fusësh numrin e ID-së.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *